En healing hos mig

Der arbejdes udelukkende indenfor et kærligt univers, – med og i lyset. Med Guds beskyttelse.

Aftalen med universet er, at du modtager lige præcis den healing du har brug for, hverken mere eller mindre.

Det er ikke altid vi selv er fuldt bevidste om, hvilke lag der er behov for at blive arbejdet med, men det ved en højere intelligens, som hele dig, din krop og din essens er forbundet med og en del af. Tilladelsen til at healingen kan ske, kommer fra dig og dit system.

Hvad er spirituel healing og hvordan foregår en healings-session?

Varigheden af selve healing på briks er mellem 30-50 min, som regel.

Indledningsvis tager vi en samtale om, hvad du ønsker at arbejde med i healingen. Jeg stiller ind og scanner intuitivt, hvad som rør sig. Vi laver en aftale om, hvad der arbejdes med.

Dernæst ligger du på en briks, fuldt påklædt. Selve healingen går i gang. Jeg holder hænderne på din krop. Jeg kan godt ændre håndstilling og måske sige lidt undervejs. Er der budskaber direkte til dig fra åndelig side (igen kun kærlige og støttende beskeder), så siger jeg dem højt.

Som healer, forbinder jeg mig med den åndelige verden, beder for rammerne om healingen og om at du og din krop, dit sind og ånd vil være forbundet med lys fra det allerkærligste sted i universet.

Dernæst holder jeg et energifelt omkring dig, hvorigennem hjælpere fra den kærlige åndeverden kan arbejde. Det er således ikke min egen energi jeg anvender, men jeg fungerer som kanal/medie.

Netop den energi/frekvens, som er gavnlig for dig, vil strømme til, hjælpere fra den åndelige verden træder til og kan bestå af healings-guider, engle, opstegne mestre og specialister indenfor et givent felt. Jeg har fuld tillid til at de tager sig af opgaven. Min opgave er, at holde det rum, hvorigennem de lettere kan få adgang til at arbejde helt ind i det fysiske, men også det mentale og det følelsesmæssige legeme.

Området der bliver healet på kan relatere til dette liv, tidlig barndom f.eks. Det kan også være traumer fra dette liv, der heales på eller oplevelser fra tidligere liv (karmisk) der har sat et dybt aftryk på dit liv nu og her.

Hvis der er tilladelse til at slippe det som blokerer og hæmmer din vækst, så vil det ske. Samtidig frigøres potentialer som har ligget bag blokeringen.

Derfor er det ofte at sjælselementer som har været fraspaltede, eller frosset nede frigøres og integreres på ny.

Du bliver mere hel.

Der kan være fysiske områder der healer samtidig, områder som har været blokeret. Du kan opleve at hjertet åbner, at det bliver lettere at trække vejret, ånde og være dig.

Som en del af healingen sker der en udrensning. Derfor skal du være opmærksom på, at drikke rigeligt med vand og være klar over, at der kan være udrensningssymptomer efterfølgende.

Som afrunding, takker jeg for hjælpen og beder til, at du må modtage en energiportion, som du kan trække på, således at processen kan forløbe også efter selve healingen, til glæde for dig og netop din vej i livet.  Jeg beder om, at du bliver godt forbundet i dit fysisk, mentalt og åndeligt.

Efterfølgende taler vi om, hvad du har mærket/oplevet og jeg fortæller dig, hvis jeg har fået noget ind, som du kan have glæde af. Her følger jeg altid etiske regler og taler ikke om 3. person, forudsigelser eller lignende. Jeg har også tavshedspligt.

Jeg sikrer mig, at du føler dig godt samlet og har jordforbindelse inden du går ud af døren.

Du er velkommen til at kontakte mig efterfølgende, hvis der opstår noget du er usikker på.

Husk at drikke rigeligt med vand og vær forberedt på at der foregår en udrensningsproces. Men husk det er kun for at du kan udvide dit kærlighedsfelt !

Healingen er på eget ansvar og kan ikke erstatte almindelig sundhedsfaglig ekspertise.

Om healing generelt

Min erfaring er, at når klienten er klar, så er der stor parathed i den åndelige verden til at hjælpe. Vi skal bede om denne hjælp, idet vi er udstyret med en fri vilje og åndeverdenen griber ikke ind, medmindre vi beder om det. Herigennem kommer tilladelsen.

Healingen kan meget, men det er ikke et hurtigt fix.

Og dog,- det kan faktisk være en meget praktisk genvej, udenom det mentale felt bl.a. Men det jeg mener er, at vi er her for at lære gennem det fysiske liv, og vi lærer hele livet. Alt efter hvilke kontrakter vi har indgået i førlivet omkring dette liv, så vil det have indvirkning på hvordan dette liv udspiller sig. Jeg tror, at vi er i en fortsat udvikling med alt hvad det indebærer, så længe vi er her på jorden.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: