Et sjælfuldt liv

“Når du lader dig fylde af Guds ånd,

kan du finde ham inden i dig selv.

Du får indsigt og inspiration til at tale og handle

i overensstemmelse med Guds planer.”

Måske sidder der en erfaring i dig, som fortæller at overgivelse og svigt går hånd i hånd ?

Overgivelse var engang forbundet med svigt og en oplevelse af at være magtesløs, hvilket jeg slet ikke turde mærke. Det ville dengang være lig med ikke at overleve.

Sidenhen er overgivelsen, i de perioder hvor jeg har erfaret, at være på grænsen af liv og død, været det mest helende af alt.

Kærligt åndeligt nærvær mødte mig og gav mig vished om, at jeg kunne give slip. Give slip på kampen og lidelsen forbundet dermed. Give slip på egoets smertelige krumspring.

Jeg har vundet min sjæl, oplevelsen af at være elsket, værdighed, tillid og tro.

Gaven er et sjælfuldt liv med kærlighed.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: