Dyb og karmisk healing

Healing af temaer og relationer

I vores tætte relationer bliver vi mindet om nogle temaer, som går igen i vores liv.

Det kan være relationer til mor og far, søskende, kærester, børn eller andre hvor vi har tætte relationer.

Temaerne kan være følelsen af afmagt, kontrol, selvdestruktion, forladthed, svigt, skyld, vrede, sorg, uønskethed, væmmelse, uretfærdighed, frygt for at vise hvem vi er, en dyb følelse af at være anderledes/forkert.

Vi kan arbejde med temaet på flere måder. Nogen vælger at gå i terapi og bearbejde f.eks. barndommens svigt og traumer. Gennem 12 trins programmer arbejdes der også med følelser og adfærd, samt tilgivelse. Ønsket og intentionen om at være lykkelig og fri kan være stærk. Vi kan gøre mangt og meget og alligevel opleve, at vi ikke helt får fat om roden til uønskede tilstande.

Der er også nogen som via åndelig/spirituel praksis oplever fred og frihed, – men rigtig mange oplever at åndeligheden og frihedsfølelsen ikke altid rækker ind i det fysiske og i de helt nære relationer.

Her kan healingen hjælpe til med at tage fat ved roden.

Hvad foregår der?

Når du kommer, taler vi om temaet og hvordan du oplever det i dit liv, i din adfærd og hvordan det måske har sat aftryk i din fysiske krop. Det kan være du gentagne gange render ind i de samme følelser og har problemer med at stå i dit eget lys.

Jeg tuner ind og får en fornemmelse af, om karmiske liv har indflydelse på dit problem. Jeg får muligvis indsigt i hvilket liv og hvad der er sket og/eller fysiske fornemmelser. Jeg beder om at healingen må være til dit højeste bedste og at de hjælpere fra den kærlige åndeverden som kan hjælpe lige netop dig med dette, vil træde til.

Healingen er allerede i gang, når du vælger at komme og få hjælp. Troen og håbet har du og ønsket om  kærlighed og lys er sendt ud. Jeg er mest af alt en kanal for healingen, i det jeg kan rumme og holde dybe transformative og kærlige energistrømme fra højere og ubetinget kærligt sted. Universet har ofte brug for et sådan mellemled, for at kunne arbejde i dybden.

Du kommer på briksen og det kan være jeg guider dig til, selv at få indsigt i hvad din sjæl gerne vil vise dig. Det kan være du får ord, billeder eller sansninger. Måske kommer du til et sted i et tidligere liv, hvor en hændelse indtræffer som har væsentlig betydning for dig. Det kan være jeg spørger ind. Måske bliver du vist en anden side af oplevelsen (eks. at der var kærlighed, men du følte så stor skyld og kunne ikke tage imod).  Det kan også være at du ikke ”oplever” noget, men bare går helt i dvale, for at der kan ske en dyb og fredfyldt healing. Jeg lægger hænderne på din krop, siger måske lidt undervejs, men oftest vil jeg selv gå i en dyb tilstand. Du vil måske mærke en tilstedeværelse af flere omkring dig. Der er et helt team som samarbejder om at hjælpe dig. Tiden på briksen vil være ca. 30 min.

Det der sker, når der heales i lyset udenfor tid og rum

Det traumatiserede sjæleaspekt bliver mødt med den allerkærligste strømning. Her kan afdøde og åndelige hjælpere samt engle hjælpe til. Personen løftes op i lys og møder evt. de relationer som har været involveret. Der opstår ofte en forståelse og en klarhed om at du som menneske gjorde hvad du kunne og skulle. Der kan have været udefrakommende hændelser i spil, naturkatastrofer, krige, tidens samfundsstrukturer m.v.

En forening mellem personen/sjælen og den part som også var involveret i hændelsen er næsten altid meget healende. Måske vil klienten genkende personens sjæl i dette liv. Set fra åndeverdenen og i det kærlighedslys som findes der, vil sjælen forstå og tilgive.

Således opstår en fornyet styrke og en stor portion sjælelys frigøres og renses.

Den rene energi, sjælslyset integreres.

I Healingen er der ikke så stort fokus på selve traumet, måske hvad der svarer til 10%, det er genvindelsen af sig selv som er i fokus. Det er adgang til de sjælsaspekter som har været låst i et mønster/traume eller som har været fraspaltet, der er vigtige. Der er tale om et sjælspotentiale som frisættes som energi og kvaliteter, der i nuværende liv kan strømme ind og integreres helt ned i materien.

Det er healing at få fat i roden af de mønstre og aftryk som sidder på et dybt sjæleplan. Der kan ligge tusind år gamle traumer til grund for en gentagelse af samme tema gennem flere liv. Mønsteret slippes gennem en dyb healing.

Afgørende er paratheden til at lade processen ske og en tillid til at åbne for de lag, hvor traumet ligger.

Der kan være nogle lag, før forvandlingen kan ske i dybden og i nogle tilfælde kan det være gavnligt at møde temaet fra flere vinkler og over flere healinger.

Jeg oplever faktisk, at vores mentale anstrengelser og vilje til at få løst sagerne kan ligge som nogle lag uden på traumet. Der er ikke på de dybeste planer sket en frigørelse og traumet er ikke blevet mødt, idet at der ofte er tale om rødder tilbage til tidligere inkarnationer, som vi ikke husker med vores dagsbevidsthed.

Disse lag og andre lag af beskyttelse f.eks. skal ofte mødes med stor nænsomhed og kærlighed. Til dette får jeg hjælp af de kærligste energistrømme fra den åndelige verden. De skaber en blødhed og klarhed til at åbne for de dybe lag.

Energistrømme kan også være kraftfulde og dybt transformerende, alt efter hvad der er brug for.

Sjælelyset vil så gerne slippe fri… så fine sjælekvaliteter kan indarbejdes i livet nu og her

Efter healingen taler vi om, hvad du har fået ud af healingen, om der er nogle oplevelser, forløsninger og hvordan den frigjorte kvalitet fortsat kan integreres bevidst og på celleplan.

Som klient er det ikke altid, at man oplever historien fra tidligere liv. Men der er en genklang af noget som ”er rigtigt”. Det er ikke nødvendigt at genopleve hvad som skete for at healingen kan ske. Klienten kan komme i kontakt med dybe følelser, som mødes og rummes. Det kan være intens kærlighed, men også vrede og smerte og sorg.

Efterfølgende kan der være en stærk oplevelse af, at feks. vrede ikke længere er nødvendig, men har været fuldt forståelig i og med at den gamle oplevelse var virkelig.

En dyb healing kan medføre midlertidig turbulens i det daglige liv. Den gamle smerte kan kortvarigt bryde ud, for så at sive ud af systemet og de nye kvaliteter strømmer ind og integreres. Der kan ligge en række traumer som perler på en snor i tidligere liv med samme tema og de bliver renset. Du vil måske opleve at du er i verden på en ny måde og skal orientere dig på ny. En dyb transformation laver ringe i vandet. Er ”konflikten” løst et´sted, opløses den også andre steder.

Healingen, selvom den er ønsket og positiv, kan også lave rav i f.eks. de gamle relationer. Men altid til det bedre. Men det er godt at være forberedt på overgangene. Healingen kan have gavn af støtte på vejen, af f.eks. samtaler, fysisk behandling, yoga, eller ændring af spisevaner.

Jeg tilbyder kontakt mellem healingerne, hvor du kan få guidning. Forløbet aftales individuelt.

Kontakt mig, hvis du ønsker healing. Det er ikke altid at et problem har karmiske rødder. Så vil englehealing, traumehealing og spirituel healing samt reiki kunne hjælpe på dit problem. 

Skriv for tid til behandling

Click Here to Leave a Comment Below

Mr WordPress - 23. januar 2017

Hi, this is a comment.
To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Reply
Leave a Reply: